Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Logga in igen
 
Logga in igen
Användning 
Tillåter inloggning till filen med ett annat konto och lösenord utan att behöva stänga filen och öppna den igen.
Se även 
Format 
Logga in igen [Kontonamn: <kontonamn>; Lösenord: <lösenord>; Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta kontrollerar om dialogrutan Öppna <filnamn> visas när scriptsteget utförs. Den dialogrutan kräver att användaren manuellt anger konto och lösenord (eller ändrar information som redan är angiven i dialogrutan) för att öppna en fil. När alternativet Med dialogruta är inställt på använder FileMaker Pro den information om konto och lösenord som är lagrad med scriptsteget eller genererar information utifrån beräkningar när scriptsteget utförs.
Kontonamn låter dig ange namnet på det konto om ska verifieras.
Lösenord låter dig ange lösenordet för det här kontot.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Den behörighet som tilldelats det nya kontot börjar gälla omedelbart, t.ex. åtkomst till tabeller, poster, layouter, scripts och värdelistor.
Kommentarer 
Du behöver inte ha fullständig behörighet för att utföra det här scriptsteget. Användare med vilken behörighet som helst kan använda det här scriptsteget för att logga in på databasen igen.
Användarna får fem försök att ange konto och lösenord om inte scriptsteget Manuell felhantering aktiverats.
Om Manuell felhantering är aktiverat får användarna bara ett försök att ange konto och lösenord.
Alternativet Med dialogruta fungerar olika beroende på var scriptet körs:
Script på serversidan och Anpassad webbpublicering kör det här scriptsteget som om alternativet är inställt på Av.
I FileMaker WebDirect ställer du in alternativet på så att dialogrutan visas. Om du sparar kontot och lösenordet i scriptsteget visas dock inte den här informationen i dialogrutan.
Exempel 1 
Uppmanar användaren att logga in igen efter att ha raderat det angivna kontot.
Obs!  Steget Radera konto gör att användaren måste ha fullständig behörighet för att köra det här scriptet.
Radera konto [Kontonamn: "Användare"]
Logga in igen [Med dialogruta: På]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)