Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton
 
Scriptsteg för konton
Med Scriptsteg för konton kan du skapa och hantera användarnas konton. Med scriptsteg för konton kan du:
lägga till konton
radera konton
återställa lösenord för konton
ändra lösenord
aktivera konton
logga in på en fil med annat konto och lösenord
Kommentarer 
Konton skapade med scriptsteg kan inte få full åtkomst (det får bara manuellt skapade konton).
Användare måste ha fullständig behörighet för att utföra scriptsteg för konton. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra scriptsteg för konton, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet. Mer information om behörighet och scriptsteg finns i Ändra behörighet för scripts.