Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Manuell felhantering
 
Manuell felhantering
Användning 
Undertrycker eller aktiverar normala varningsmeddelanden i FileMaker Pro.
Se även 
Format 
Manuell felhantering [<På/Av>]
Tillval 
medför att FileMaker Pro-varningsmeddelanden och vissa dialogrutor inte visas. Om felresultatet är 100 eller 803, visas inte vissa standarddialogrutor, t.ex. dialogrutan Öppna fil.
Av återaktiverar varningsmeddelandena.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd det här scriptet om du vill inaktivera normala FileMaker-aviseringsmeddelanden som orsakas av efterföljande scriptsteg så att scriptet kan hantera fel i stället. Det är viktigt att du förekommer så många problem som möjligt och att du inkluderar tydliga anvisningar för vad som ska göras när det uppstår fel.
Genom att använda funktionen Get ( SenasteFel ) med vissa kontrollscriptsteg kan du kontrollera om tidigare script returnerande ett fel och vidta lämplig åtgärd.
Kommentarer 
Använd Get (SenasteFel) omedelbart efter det scriptsteg du vill testa; ett fungerande mellanliggande steg kan återställa den felkod du hade för avsikt att registrera.
När Manuell felhantering används i ett script som innehåller ett delscript fångas även fel från delscriptet in.
Script på serversidan och script som körs via Anpassad webbpublicering körs alltid som om Manuell felhantering vore inställt på . Mer information finns i Om att köra FileMaker-scripts på FileMaker Server.
Exempel 1 
Utför en sökning och döljer dialogrutan för felet om inga poster hittades.
Manuell felhantering [På]
Utför sökning [Spara]
Exempel 2 
Utför en sökning. Om inga fel påträffas sorteras posterna. Om inget sökvillkor angetts visas alla posterna. Om inga poster matchar sökposten visas en anpassad dialogruta.
Manuell felhantering [På]
Utför sökning [Spara]
If [Get ( SenasteFel ) = 0]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Else If [Get ( SenasteFel ) = 400]
Visa alla
Else If [Get ( SenasteFel ) = 401]
Visa anpassad dialogruta ["Sök"; "Inga poster hittades."]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)