Referens > Ange inställningar > Ange inställningar för plugin-program
 
Ange inställningar för plugin-program
Du kan använda inställningar för plugin-program om du vill aktivera och konfigurera plugin-program.
Obs!  Om du är programvaruutvecklare kan du skriva egna plugin-program. För det krävs kunskaper i C- eller C++-programmering. Mer information finns i Arbeta med plugin-program.
Så här anger du inställningar för plugin-program:
1. Gör något av följande:
Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.
macOS: Välj FileMaker Pro > Inställningar.
2. Klicka på fliken Plugin-program i dialogrutan Inställningar.
De plugin-program som är installerade visas i listan Aktiverade plugin-program. Aktiverade plugin-program har en bock intill sig.
 
För att
Gör så här
Se beskrivningen för ett plugin-program
Klicka på plugin-programmets namn.
Aktivera eller inaktivera ett plugin-program
Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid plugin-programmets namn.
Konfigurera det valda plugin-programmet
Klicka på Konfigurera. Mer information om att konfigurera plugin-program finns i dokumentationen som följer med plugin-programmet.
Tillåt att lösningar automatiskt installerar och uppdaterar plugin-program
Markera Tillåt lösningar att installera filer
Öppna mappen där plugin-program har installerats
Klicka på Visa plugin-mapp. För versionen av programmet som körs öppnas mappen Tillägg för den aktuella användaren.
Om du vill öppna alla Tillägg-mappar där plugin-program kan vara installerade trycker du på Skift samtidigt som du klickar på Visa plugin-mapp.