Skapa en lösning > Arbeta med plugin-program
 
Arbeta med plugin-program
Ett plugin-program är programvara som utökar kapaciteten i FileMaker Pro. Plugin-program kan vara tillgängliga från fristående programutvecklingsföretag eller utvecklings- och IT-avdelningar inom din egen organisation.
Ett plugin-program implementerar funktioner som du kommer åt genom att använda externa funktioner, externa scriptssteg eller båda. Mer information finns i dokumentationen till plugin-programmet.
I detta avsnitt beskrivs hur du:
skapa plugin-program och gör dem tillgängliga för användare
installera plugin-program i lösningsfiler
konfigurerar lösningsfiler för kontroll av versionsinformation för plugin-program och automatisk uppdatering av plugin-program, om det behövs
Kommentar 
I Windows kan FileMaker Pro driftsättas som antingen ett 32-bitars eller ett 64-bitars program. I macOS körs FileMaker Pro bara köras som ett 64-bitars program. Det kan påverka kompatibiliteten med plugin-program som endast har stöd för en arkitektur. Att använda en kombination av FileMaker Pro och plugin-program som inte är kompatibla kan leda till oväntade resultat eller att FileMaker Pro slutar fungera. Om du behöver ta reda på om ett plugin-program har stöd 32-bitar, 64-bitar eller båda, kan du kontakta plugin-programmets utvecklare. Om du vill växla mellan 32-bitars och 64-bitars versionen av FileMaker Pro i Windows eller inaktivera inkompatibla plugin-program söker du i FileMaker Knowledge Base.