Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera värdelistor
 
Öppna Hantera värdelistor
Användning 
Öppnar dialogrutan Hantera värdelistor.
Se även 
Format 
Öppna Hantera värdelistor
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget är detsamma som att välja Arkiv-menyn > Hantera > Värdelistor.
Du kan använda det här scriptsteget för att öppna dialogrutan Hantera värdelistor om du har angivit att användarna inte ska ha behörighet till menyerna i FileMaker Pro.
Kommentarer 
Du måste ha behörighetsuppsättningen full åtkomst för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Information om hur du gör ändringar i schema för delade databaser finns i Dela filer i ett nätverk.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens värdelistor, och öppnar dialogrutan Hantera värdelistor.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens värdelistor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera värdelistor
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)