Referens > Referens för scripttriggers > VidGestTryck
 
VidGestTryck
Utför ett script när en tryckgest tas emot på en layout (endast i Windows och iOS).
När scriptet körs
Innan händelsen har bearbetats.
De lägen där triggern kan användas
VidGestTryck kan ställas in att aktiveras i bearbetnings- och söklägena.
Resultat
Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.
Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.
Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.
Om det utlösta scriptet inte returnerar något värde fortsätter scriptet att bearbeta tryckningen normalt.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Kommentar 
Den här triggerna stöds inte i Windows 7.
VidGestTryck aktiveras inte för tryckningar som görs i aktiva webbvisare eller aktiva redigeringsrutor.
Följande gester aktiverar triggern:
Tryckning med ett, två eller tre fingrar (iOS)
Dubbeltryckning med ett finger (iOS)
Tryckning med två fingrar (Windows)
Om du utför en dubbeltryckning med ett finger bör du vara medveten om att triggern aktiveras två gånger: en gång vid första tryckningen och en gång till vid andra tryckningen.
Windows: På Windows-enheter som har stöd för gester kan du aktivera VidGestTryck genom att trycka med två fingrar i det aktiva fönstret, även om ett finger är utanför layoutfönstret så länge det är inom programfönstret för FileMaker.
Windows: Om du trycker med två fingrar är gestens plats mittpunkten mellan de två fingrarna.
Använd Get ( TriggerGesterInfo ) om du vill ha information om vilken gest som gör att triggern aktiveras.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt