Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro
 
Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro
Du kan använda FileMaker Pro som:
En datakälla och dela dina databasfiler med andra program på samma dator med hjälp av ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity). Du kan t ex skapa diagram, analysera nummer och skapa rapporter genom att använda data från FileMaker Pro i andra program. Se "FileMaker Pro som datakälla" nedan.
Ett ODBC-klientprogram samverkar med datakällor på samma dator eller i ett nätverk. Du kan t.ex. importera data från en Oracle-datakälla till FileMaker Pro, eller så kan du arbeta interaktivt med en Oracle-datakälla i relationsdiagrammet och i layouterna. Se "FileMaker Pro som ett ODBC-klientprogram" nedan.
FileMaker Pro som datakälla
FileMaker Pro innehåller all den programvara som du behöver för att dela din databas som en datakälla via ODBC och JDBC, inklusive de klientdrivrutiner du använder för att få åtkomst till din databas från andra program. Om du vill dela din FileMaker-databasfil som en datakälla över ett nätverk använder du FileMaker Server.
Mer information om hur du aktiverar en databas för delning finns i Dela FileMaker Pro-data via ODBC eller JDBC.
Anvisningar för att installera FileMakers ODBC-drivrutiner finns i FileMaker Guide för ODBC och JDBC. Mer information om vilka SQL-uttryck och katalogfunktioner som stöds finns i FileMaker SQL-referens och FileMaker Guide för ODBC och JDBC.
FileMaker Pro som ett ODBC-klientprogram
När du använder FileMaker Pro som ett klientprogram måste du installera och konfigurera drivrutiner för den ODBC-datakälla som du använder. För att t.ex. hämta data från en Oracle-databas med ODBC måste du installera och konfigurera en Oracle ODBC-klientdrivrutin. Drivrutiner från tredje part finns hos ett antal återförsäljare. Mer information finns i Konfigurera en ODBC-klientdrivrutin.
Obs!  ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).
I Ansluta till externa datakällor finns information om:
att arbeta med ODBC-datakällor interaktivt, i realtid, i relationsdiagrammet och i layouterna. Mer information finns i Ansluta till externa datakällor.
importera ODBC-data i gruppbearbetning genom att skriva SQL-frågor. Mer information finns i Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro.
I nästa avsnitt ges en översikt över hur du använder FileMaker Pro som datakälla eller klient.
Fastställa hur du bör arbeta med ODBC och JDBC i FileMaker
 
Vad vill du göra?
Hur gör du det?
Se
Använda FileMaker Pro som datakälla/dela FileMaker Pro-data
1. ODBC och JDBC
2. SQL-frågor
Använda FileMaker Pro som ODBC-klient/hämta ODBC-data
1. Interaktivt via relationsdiagrammet
2. En gång, statiskt via ODBC-import (eller Arkiv-menyn > Öppna), även scriptstegen Importera poster och Utför SQL
Terminologi
 
Term
Beskrivning
Databashanteringssystem DBMS-system (Database Management System, DBMS)
Ett program som gör att användarna kan lagra, bearbeta och hämta information i databaser
SQL
Ett standardiserat programmeringsspråk som styr och samverkar med ett databashanteringssystem
Datakälla
Data som du vill använda (t ex ett databashanteringssystem) och information som behövs för att du ska kunna hitta dessa data (t ex sökvägen eller IP-adressen)
Klientprogram
Programmet som begär data (med hjälp av SQL) från en datakälla via ODBC eller JDBC
Fråga
Hämta, bearbeta eller ändra data från en datakälla genom att skicka SQL-uttryck
Tabell
En samling data, ungefär som en tabell i en databasfil i FileMaker Pro
Kolumn
Ett attribut i en tabell, ungefär som ett fält i en databasfil i FileMaker Pro
Rad
En uppsättning celler i en tabell, ungefär som en post i en databasfil i FileMaker Pro
ODBC-drivrutin
En DLL-fil (Windows) eller ett delat bibliotek (macOS) som skickar en SQL-fråga för att hämta data som lagras i en databas och levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet
JDBC-drivrutin
En JAR-fil (Java Archive) som skickar en SQL-fråga för att hämta data som lagras i en databas och levererar den efterfrågade informationen till klientprogrammet
Innan du börjar
Gör följande innan du börja arbeta med ODBC-datakällor:
Installera lämplig ODBC-drivrutin.
Ta reda på IP-adressen eller domännamnet för ODBC-datakällan eller FileMaker Pro-databasen.
Ta reda på användarnamn och lösenord för ODBC-datakällan som tillhandahålls av databasadministratören.
Åtkomsten som databasadministratören tillhandahåller avgör om du har läs- eller skrivbehörighet.