Ansluta till externa datakällor
 
Ansluta till externa datakällor
Du kan ansluta till och arbeta med externa datakällor i mycket på samma sätt som när du arbetar med data i den aktuella aktiva FileMaker-filen. Du kan t.ex.
skapa tabeller i relationsdiagrammet för andra FileMaker-filer och ODBC-datakällor
arbeta med data från andra filer i FileMaker-fält och layouter
lägga till extra fält till ODBC-tabeller för att kunna utföra beräkningar som inte lagras eller för att sammanfatta data i ODBC-tabellerna
lägga till, ändra och ta bort externa data interaktivt
skapa relationer mellan fält i FileMaker-tabeller och fält (även kallade "kolumner") i ODBC-tabeller
konstruera SQL -frågor för import via ODBC Mer information finns i Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro.
Kommentar 
Det finns andra sätt på vilka du kan länka med ODBC-datakällor förutom att använda FileMaker Pro som ett ODBC-klientprogram. Du kan skriva SQL-frågor och använda FileMaker Pro som datakälla. Se Dela FileMaker Pro-data via ODBC eller JDBC, FileMaker Guide för ODBC och JDBC och FileMaker SQL-referens.
En översikt över de olika sätt på vilka du kan arbeta med ODBC-datakällor finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro.
Du kan inte ändra schemat för ODBC-datakällor i FileMaker Pro.
Om tabellnamn ändras i en ODBC-datakälla kan du länka om ODBC-tabellen i dialogrutan Hantera databas. Mer information finns i Återställa länkar till ODBC-datakällor.
ODBC-datakällor kallas också för externa SQL-källor (ESS).
Relaterade avsnitt 
Lägga till och markera tabellförekomster