Granska och skriva ut information
 
Granska och skriva ut information
Med FileMaker Pro kan du skriva ut:
alla poster i databasen, en delmängd av posterna eller bara den aktuella posten
en tom post för att skapa ett formulär i pappersform
definitioner av scripts, tabeller, fält och relationer som visar databasens struktur
FileMaker Pro skriver ut posterna med den aktuella layouten. Du kan skapa layouter när du vill skriva ut samma data på olika sätt. Du kan till exempel skriva ut poster en och en, i kolumner eller i en avancerad, sorterad rapport med summeringar, sidhuvud och sidfot. Du kan också skapa layouter för utskrift på adressetiketter och kuvert.
Guiden Ny layout/rapport (i layoutläget) gör det enkelt att skapa sådana layouter och rapporter. Mer information finns i Skapa en layout.
Du kan ställa in sidans marginaler, ta bort tomt utrymme och hindra vissa objekt från att skrivas ut. Mer information finns i Kontrollera utskriften av en layout.
Viktigt!  Skrivar- och utskriftsinställningarna är beroende av vilken skrivare och vilket operativsystem du använder. Mer information finns i dokumentationen till skrivaren och systemet.