Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange utformning för tidsstämpelfält
 
Ange utformning för tidsstämpelfält
1. Markera ett eller flera tidsstämpelfält i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I området Dataformatering klickar du på Datum Knappen Datum (för datum), Tid Knappen Klockslag (för timmar och minuter) och Numeriskt Knappen Tal (för sekunder och hundradels sekunder) om du vill välja format för varje tidsstämpelkomponent.
I talområdet är det bara två tillval som påverkar visningen av sekunddelen: Fast antal decimaler och Avgränsare.
Kommentar 
Du måste ange format för datum och tid innan någon eventuell formatering tillämpas. Om du väljer Som de anges för antingen Datum eller Klockslag, visas informationen i tidsstämpelfältet precis som det angavs.
Om du vill formatera tidsstämplar baserat på systeminställningarna som är aktuella när filen öppnas, väljer du Kort systemdatum (t.ex. 2019-11-11) eller Långt systemdatum (t.ex. måndag, 11 november 2019) samt Kort systemtid (t.ex. 8:23) eller Lång systemtid (t.ex. 8:23:54).
Relaterade avsnitt 
Om tidsstämpelfält
Ange datumform
Ange utformning för tidsfält
Ange format för fält som innehåller siffror