Skapa en lösning > Om val av fälttyper > Om datumfält
 
Om datumfält
Använd datumfält för att lagra:
datum som du behöver sortera eller söka igenom
datum som används i beräkningsformler eller statistikfält.
Kommentar 
Avgränsarna i datumfält och den ordning i vilken delarna i datumet visas beror på de systeminställningar som har angetts för filen och fältets visningsformat. Information om att byta ett fälts visningsformat (exempelvis 7 juli 2019 eller 2019/7/7) finns i Ange datumform.
I nya filer och tomma kopior av befintliga filer används operativsystemets aktuella inställningar för datumformat.
Om du vill undvika problem vid användning av datum i FileMaker Pro bör du alltid ange årtal med fyra siffror. Information om hur du ser till att datum alltid anges med fyrsiffriga årtal finns i Definiera fältkontroll. Information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
FileMaker Pro lagrar datum som antalet dagar sedan 1 januari 0001. Därför kan du beräkna datum före eller efter ett givet datum genom att subtrahera eller addera ett antal dagar. I till exempel ett beräkningsfält vars resultat är ett datum beräknar följande formel datumet en vecka efter värdet i datumfältet DateStarted:
DateStarted + 7
Du kan även subtrahera ett datum från ett annat och få fram antalet dagar mellan dem. Till exempel:
DateEnded – DateStarted
Relaterade avsnitt 
Definiera och ändra fält
Ange datumform
Arbeta med data i datumfält