Använda FileMaker Pro Advanced > Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
 
Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Använd Egna funktioner när du vill skapa anpassade funktioner som kan återanvändas var som helst i databasfilen där de har skapats. Du kan kopiera och klistra in egna funktioner mellan FileMaker Pro-filer, eller importera egna funktioner från andra FileMaker Pro-filer. När du har skrivit eller ändrat en formel för en egen funktion behöver du inte skriva formeln på nytt för att kunna använda den för andra fält eller i andra scripts.
Egna funktioner kan användas:
var som helst i en fil
av alla användare eller bara användare med fullständig behörighet
över flera plattformar
för att ersätta plugin-program från andra leverantörer för vissa ändamål
Egna funktioner kan användas i både FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced. Nydefinierade funktioner visas under en separat kategori i funktionslistan i dialogrutorna Ange beräkning och Ändra egen funktion. Om du inte vill att dina egna funktioner ska vara synliga kan du inaktivera visningen av dem i de här dialogrutorna.
Relaterade avsnitt 
Använda anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)