Använda FileMaker Pro Advanced > Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced) > Använda anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
 
Använda anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Så här skapar du en egen funktion:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner i FileMaker Pro Advanced.
2. Klicka på Ny i dialogrutan Hantera egna funktioner.
3. Skriv ett Funktionsnamn för den nya funktionen i dialogrutan Ändra egen funktion.
Namn på egna funktioner måste vara unika och får innehålla högst 100 tecken.
4. Skapa en formel.
Mer information finns i Arbeta med formler och funktioner.
5. Om formeln kräver parametrar skriver du parameternamnet i Funktionsparametrar, och klickar på Lägg till-knappen Knappen Lägg till. Du kan redigera eller radera ett parameternamn genom att markera det i listan och klicka på knappen Redigera Redigera eller Radera Radera.
6. Klicka där du vill lägga till något i beräkningsrutan och gör sedan något av följande.
 
Om du vill lägga till ...
Gör så här
En referens till en parameter
Dubbelklicka på ett parameternamn i parameterlistan.
En matematisk operator eller en textoperator
Klicka på en operator på det numeriska tangentbordet.
En jämförelseoperator eller logisk operator
För Operatorer väljer du en operator från listan.
Ett konstant värde
Skriv värdet.
En funktion
I funktionslistan dubbelklickar du på en funktion. Ersätt platshållarparametern med ett värde eller uttryck i beräkningsrutan.
Du kan också skriva parameternamn, operatorer och funktioner i dialogrutan Ändra egen funktion i stället för att använda listorna eller det numeriska tangentbordet.
7. Alla konton är standardtillvalet för Tillgänglighet och det innebär att alla användare av den aktuella databasen tillåts att visa och använda den egna funktionen. Om du vill att den egna funktionen bara ska vara tillgänglig för användare med fullständig behörighet markerar du Endast konton med fullständig behörighet.
8. Stäng dialogrutan Ändra egen funktion genom att klicka på OK.
9. Fortsätt att skapa egna funktioner eller stäng dialogrutan Hantera egna funktioner genom att klicka på OK.
Så här ändrar, duplicerar eller raderar du en egen funktion:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.
2. Gör följande i dialogrutan Hantera egna funktioner:
 
För att
Gör så här
Ändra en egen funktion
För Funktionsnamn väljer du den egna funktionen och klickar på Redigera. Gör dina ändringar i dialogrutan Ändra egen funktion och klicka sedan på OK.
Duplicera en egen funktion
För Funktionsnamn väljer du den egna funktionen och klickar på Duplicera.
Radera en egen funktion
För Funktionsnamn väljer du den egna funktionen och klickar på Radera.
3. Klicka på OK i dialogrutan Hantera egna funktioner.
Så här kopierar du en egen funktion till en annan FileMaker Pro-fil:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.
2. I dialogrutan Hantera egna funktioner väljer du en eller flera funktioner som ska kopieras.
Tips!  Du kan Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) och välja enstaka funktioner, eller hålla ned Skift och markera funktioner som inte ligger intill varandra.
3. Tryck på Ctrl+C (Windows) eller Kommando-C (macOS) om du vill kopiera funktionerna och klicka sedan på OK.
Tips!  macOS: Du kan välja Arkiv-menyn > Kopiera om du vill kopiera en vald funktion.
4. Öppna en annan FileMaker Pro-fil.
5. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.
6. Tryck på Ctrl+V (Windows) eller Kommando-V (macOS) om du vill klistra in funktionerna.
Tips!  macOS: Du kan välja Arkiv-menyn > Klistra in om du vill klistra in en vald funktion.
Den kopierade funktionen visas längst ned i listan. Om FileMaker Pro betraktar funktionen som ogiltig för målfilen (om exempelvis beroende funktioner, fält eller beräkningar saknas i målfilen eller om funktionen innehåller en ogiltig filtypsreferens) omgärdas den inklistrade funktionen av kommentartecken (/*<funktionsdefinition>*/). Mer information finns i Beroenderegler för egna funktioner (FileMaker Pro Advanced).
7. Klicka på OK.
Kommentar 
Du måste ha fullständig behörighet till den för tillfället aktiva databasen om du vill skapa egna funktioner.
Innehållet i en egen funktion är skyddat, även om du anger att den ska vara tillgänglig för alla användare med fullständig behörighet. Om du vill se eller ändra innehållet i den egna funktionen måste du ha fullständig behörighet och arbeta med databasen i FileMaker Pro Advanced.
Om du inte har fullständig behörighet och försöker ändra en beräkning som använder en egen funktion, som bara får användas av konton med fullständig behörighet, visas strängen <Privat funktion> i stället för den egna funktionen. Du kan inte ändra beräkningen om formeln innehåller strängen <Privat funktion>.
Om du tidigare har skapat egna funktioner och namnen är identiska med nya programvarufunktioner i FileMaker kommer FileMaker-funktionerna att skrivas över dina egna funktioner. Kontrollera namnet på dina egna funktioner mot FileMaker-funktionerna och ändra namnen på de egna funktionerna om det behövs.
Relaterade avsnitt 
Om anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Importera anpassade funktioner (FileMaker Pro Advanced)
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)