Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Byta ut den tabell som visas i en layout
 
Byta ut den tabell som visas i en layout
När du skapar en layout i en databasfil som innehåller flera tabeller väljer du den tabell som du vill visa poster från i layouten. Du kan byta ut den underliggande tabellen senare om det behövs.
Så här byter du ut den tabell som visas i en layout:
1. Välj den layout som du vill arbeta med på Layout-menyn i layoutläge.
2. Klicka på Tillval för layout Knappen Tillval för layout i layoutlisten.
3. Välj en tabellförekomst i listan Visa poster från i dialogrutan Tillval för layout.
4. Klicka på OK.