Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor gevonden reeksen > Sorteren van records opheffen
 
Sorteren van records opheffen
Doel 
Herstelt de records in de huidige gevonden reeks naar de volgorde waarin de records zijn ingevoerd.
Zie ook 
Opmaak 
Sorteren van records opheffen
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik deze scriptstap wanneer het belangrijk is om de oorspronkelijke invoervolgorde te handhaven, zoals bij op nummer ingevoerde facturen of een op datum ingevoerde ledenadministratie.
Opmerkingen 
U hoeft de scriptstap Sorteren van records opheffen niet uit te voeren voordat u een Records sorteren scriptstap gebruikt.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Facturen afdrukken, sorteert de records, drukt deze af, gaat terug naar de oorspronkelijke lay-out en maakt de sortering van de records ongedaan.
Ga naar lay-out ["Facturen afdrukken"]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Afdrukken [Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar lay-out [originele lay-out]
Sorteren van records opheffen
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)