Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen > Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro > Een SQL-opvraag opslaan in een veld
 
Een SQL-opvraag opslaan in een veld
U kunt een SQL-opvraag opslaan in een tekstveld voor gebruik met de Records importeren scriptstap of SQL uitvoeren scriptstap.
Voer één van de volgende bewerkingen uit om een opvraag in een veld op te slaan:
Typ een opvraag rechtstreeks in een veld.
Maak een dynamische opvraag in een berekeningveld.
Maak een opvraag met de opbouwfunctie voor SQL-opvragen en kopieer en plak de opvraag in een veld.
Opmerkingen 
Bij een opgeslagen opvraag wordt alleen op fouten gecontroleerd op het ogenblik dat u de opvraag uitvoert. Gebruik achtereenvolgens Get ( LaatsteFout ) functie en Get ( LaatsteExterneFoutGegevens ) functie om de laatste leesbare foutreeks die is gegenereerd door het ODBC-stuurprogramma als resultaat te geven.
Met de opbouwfunctie voor SQL-opvragen worden alleen opvragen gecontroleerd die in FileMaker Pro worden gebruikt.
U kunt in elke record van uw databasebestand een andere opvraag opslaan en uitvoeren.
Wanneer u een opvraag opslaat in een globaalveld, zorgt u ervoor dat altijd dezelfde opvraag wordt uitgevoerd, ongeacht de record waarin u werkt.