Beginselen van FileMaker Pro > Bestanden openen en sluiten
 
Bestanden openen en sluiten
U kunt lokale FileMaker Pro-bestanden (die op de computer staan) openen. U kunt ook:
Gedeelde bestanden in het netwerk openen. Raadpleeg Gedeelde bestanden openen als een client.
Compatibele bestanden die in andere programma's zijn gemaakt (zoals Microsoft Excel-bestanden of door tabs gescheiden tekstbestanden) converteren naar de FileMaker Pro-indeling. Raadpleeg Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand.
Zo opent u een lokaal bestand als FileMaker Pro al is geopend:
1. Kies Bestand > Openen.
Het Startpaneel wordt geopend. Op het tabblad Mijn oplossingen verschijnen alle bestanden die u als favoriete bestanden hebt gemarkeerd en die u recent hebt geopend.
2. Doe het volgende om een bestand te openen:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een favoriet bestand openen
Selecteer een bestand onder Favorieten en klik vervolgens op Openen.
Een recent geopend bestand openen
Selecteer een bestand onder Recent of Favorieten en klik vervolgens op Openen.
Als geen recente bestanden worden weergegeven, kiest u Bewerken (Windows) of FileMaker Pro (macOS) > Voorkeuren, selecteert u Recent geopende bestanden openen, voert u een waarde in en klikt u vervolgens op OK. (Als u de lijst met recente bestanden wilt wissen, kiest u Bestand > Recent bestand openen > Recente bestanden wissen.)
Een lokaal bestand openen dat niet in het Startpaneel wordt weergegeven
Klik op Bladeren Kies in het dialoogvenster Bestand openen de locatie, selecteer de bestandsnaam en klik vervolgens op Openen.
Bestanden in een lijst of als tegels bekijken
Klik op Knop Lijst om bestanden in een lijst te bekijken. Klik op Knop Tegels om bestanden als tegels te bekijken.
Een bestand zoeken
Typ enkele tekens van de bestandsnaam in het zoekvak.
3. Voer een accountnaam en wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.
Raadpleeg Bestanden openen die met een wachtwoord zijn beveiligd.
Zo opent u een gedeeld bestand in het netwerk:
Klik in het Startpaneel op het tabblad Hosts (raadpleeg Gedeelde bestanden openen als een client). Of kies in FileMaker Pro-venster Bestand > Openen op afstand.
Opmerkingen 
Als u meerdere vensters voor een bestand wilt openen, kiest u Venster > Nieuw venster. Zo kunt u dezelfde lay-out in verschillende vensters weergeven, of tegelijk verschillende lay-outs van hetzelfde bestand bekijken. U kunt in de verschillende vensters onafhankelijk sorteerbewerkingen en zoekbewerkingen uitvoeren.
Wanneer u een bestand opent met een opmaak voor datums, tijden en getallen die afwijkt van de systeeminstellingen van uw computer, ziet u mogelijk een waarschuwingsbericht. Kies ervoor om gegevens weer te geven en te sorteren op basis van de opmaak in het bestand of de systeeminstellingen. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.
Als voor een bestand een standaardwachtwoord is ingesteld, kunt u een ander wachtwoord opgeven door Shift (Windows) of Option (macOS) ingedrukt te houden bij het openen van het bestand.
Zie Bestandsopties instellen voor meer informatie over het weergeven van een specifieke lay-out wanneer een bestand wordt geopend.
Zelfs als u een bestand afsluit, kan het als een verborgen bestand open blijven als in het venster of in een ander bestand gegevens uit dat bestand worden weergegeven. (Een ander venster geeft bijvoorbeeld verwante gegevens weer uit het bestand dat u hebt proberen te sluiten.) FileMaker Pro sluit het bestand wanneer u alle afhankelijke vensters sluit.
De huidige versie van FileMaker Pro, en FileMaker Pro 12 of hoger, opent bestanden in de FMP12-indeling zonder dat u de bestanden hoeft te converteren. Bestanden die met lagere versies zijn gemaakt, moeten worden geconverteerd. Raadpleeg Bestanden uit FileMaker Pro 11 en lager converteren.
Verwante onderwerpen 
Bestanden opslaan en kopiëren
Wijzigingen in een lay-out opslaan en ongedaan maken
Schakelen tussen lay-outs