Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten verplaatsen in een lay-out
 
Objecten verplaatsen in een lay-out
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer objecten die u wilt verplaatsen.
2. Sleep de objecten naar de nieuwe positie.
Dynamische hulplijnen helpen u het object dat u samen met andere objecten versleept, te plaatsen. (Als u dynamische hulplijnen wilt inschakelen, kiest u Weergave > Dynamische hulplijnen.)
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De selectie 1 punt verplaatsen
Druk op de toets Pijl-rechts, Pijl-links, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag.
De verplaatsing beperken tot een horizontale of verticale verplaatsing
Druk op Shift terwijl u de selectie versleept.
De selectie naar een exacte locatie verplaatsen
Gebruik de linialen, hulplijnen en dynamische hulplijnen en het Infovenster. Raadpleeg Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen.
Effect voor “uitlijnen op raster” onderdrukken bij verplaatsen van een selectie
Houd tijdens het slepen Alt (Windows) of Cmd (macOS) ingedrukt. Raadpleeg De linialen en het raster gebruiken.
De selectie buiten de begrenzingen van het documentenvenster plaatsen
Versleep het object naar de rand van het documentenvenster.
Opmerkingen 
Houd er bij het verplaatsen van objecten rekening mee dat u ze kunt stapelen, uitlijnen en roteren om de gewenste resultaten te bereiken. Raadpleeg Objecten ordenen.
Verwante onderwerpen 
De linialen en het raster gebruiken