Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar portaalrij
 
Ga naar portaalrij
Doel 
Navigeert van de ene naar de andere rij in het actieve portaal.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar portaalrij [Selecteren: Aan/Uit; Eerste/Laatste]
Ga naar portaalrij [Selecteren: Aan/Uit ; Vorige/Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan/Uit]
Ga naar portaalrij [Selecteren: Aan/Uit; Met dialoogvenster: Aan/Uit ; <formule>]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren selecteert u de gehele portaalrij. Als Gehele inhoud selecteren niet is geselecteerd, is slechts één gerelateerd veld in het portaal actief.
Selecteer Eerste om naar de eerste rij in het portaal te gaan.
Selecteer Laatste om naar de laatste rij in het portaal te gaan.
Selecteer Vorige om naar de vorige rij in het portaal te gaan. Met Afsluiten na laatste geeft u aan dat FileMaker Pro het script moet afsluiten wanneer de laatste portaalrij is bereikt. U kunt Afsluiten na laatste binnen een lus gebruiken om de lus af te sluiten na de laatste portaalrij.
Selecteer Volgende om naar de volgende rij in het portaal te gaan. Met Afsluiten na laatste geeft u aan dat FileMaker Pro het script moet afsluiten wanneer de laatste portaalrij is bereikt. U kunt Afsluiten na laatste binnen een lus gebruiken om de lus af te sluiten na de laatste portaalrij.
Op berekening gaat naar het rijnummer dat het resultaat is van de door u gemaakte berekening of naar het bevestigde rijnummer in een dialoogvenster als u Met dialoogvenster instelt op Aan.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Wanneer geen portaal is geactiveerd, gebruikt het script het eerste portaal in de stapelvolgorde van de lay-out.
Wanneer u met deze scriptstap naar een andere rij gaat, wordt geprobeerd hetzelfde gerelateerde veld geselecteerd te houden. Als er geen veld in het portaal is geselecteerd, wordt het eerste veld geselecteerd dat toegankelijk is.
Als een gerelateerd veld in een portaal is geselecteerd, kunt u met deze stap naar hetzelfde veld in een andere portaalrij gaan. Als bijvoorbeeld het derde veld in de tweede portaalrij is geselecteerd, dan gaat u met
Ga naar portaalrij [Selecteren: Uit ; Volgende ; Afsluiten na laatste: Uit]
naar het derde veld in de derde portaalrij.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect beweegt de cursor naast de opgegeven rij maar wordt de rij niet geselecteerd.
Scripts op een server en Custom Web Publishing bieden geen ondersteuning voor de optie Op berekening.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar de laatste rij van een portaal om een record te maken.
Ga naar veld [Gerelateerde facturen::Resumé]
Ga naar portaalrij [Selecteren: Uit ; Laatste]
Voorbeeld 2 
Stelt een gebruiker in staat batchupdates aan te brengen in het statusveld in een portaal.
Ga naar portaalrij [Selecteren: Aan ; Eerste]
Loop
Ga naar veld [Selecteren/uitvoeren; Facturen::Status]
Script onderbreken/hervatten [Onbeperkt]
Ga naar portaalrij [Selecteren: Uit ; Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Verwante onderwerpen 
Ga naar object scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules