Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Get Directory
 
Get Directory
Doel 
Stelt een variabele in op het volledige pad van een opgegeven map.
Zie ook 
Opmaak 
Get Directory [Aanmaak van mappen toestaan; <variabele>; <titel van dialoogvenster>; <standaardlocatie>]
Opties 
Met Aanmaak van mappen toestaan kunnen gebruikers nieuwe mappen maken terwijl ze bladeren in het bestandssysteem.
Met Variabele stelt u een lokale of algemene variabele in op het pad van de geselecteerde map. Raadpleeg de Variabele instellen scriptstap.
Met Titel van dialoogvenster kunt u een eigen naam opgeven voor het dialoogvenster waarin de map moet worden geselecteerd.
Met Standaardlocatie kunt u het pad opgeven dat in het geopende dialoogvenster voor de selectie van de map wordt weergegeven.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Deze scriptstap vraagt de gebruiker een map te selecteren en stelt vervolgens een variabele in voor het volledig gekwalificeerde pad van de geselecteerde map..
In Windows is padindeling /Station:/<geselecteerde map>/.
In macOS is de padindeling /Schijfnaam/<geselecteerde map>/.
Voorbeeld 1 
Opent een dialoogvenster voor de selectie van de map waarin het bureaublad wordt weergegeven, vraagt de gebruiker de fotomap te selecteren en stelt vervolgens Producten::Fotomap in op het pad van de geselecteerde map.
Get Directory [$DIRECTORY; "Selecteer de fotomap"; Get (BureaubladPad)]
Veld instellen [Producten::Fotomap; $DIRECTORY]
Voorbeeld 2 
Voert een zoekopdracht uit, vraagt de gebruiker om een map voor de export te selecteren en bladert dan steeds opnieuw door records om bestanden te exporteren die zich in het veld Producten::Foto bevinden.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Get Directory [Aanmaak van mappen toestaan; $DIRECTORY; "Exporteren naar map"]
Loop
Variabele instellen [$PATH; Waarde:$DIRECTORY & Producten::Foto]
Veldinhoud exporteren [Producten::Foto; $PATH]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Verwante onderwerpen 
Bestandspaden maken
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)