Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Variabele instellen
 
Variabele instellen
Doel 
Stelt een lokale of algemene variabele in op een opgegeven waarde.
Zie ook 
Opmaak 
Variabele instellen [<naam van variabele> {[<nummer van de herhaling>]}; Waarde: <formule>]
Opties 
Naam is de naam van de variabele die u wilt maken. Geef de naam het prefix $ voor een lokale variabele of $$ voor een algemene variabele. Als geen prefix wordt toegevoegd, wordt automatisch $ aan het begin van de naam toegevoegd.
Waarde is de waarde waarop de variabele is ingesteld. U kunt hiervoor tekst invoeren of een berekening opgeven.
Herhaling is het herhalings(index)nummer van de variabele die u wilt maken. Als geen berekening wordt opgegeven, is de standaard 1.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Als er geen variabele bestaat, zal deze scriptstap er een maken. Raadpleeg Variabelen gebruiken.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript maakt een gerelateerde record door met behulp van een lokale variabele informatie naar een vergelijkingsveld te kopiëren.
Variabele instellen [$HUIDIGE_KLANTNUMMER; Waarde: Klanten::Klantnummer]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Nieuwe record/nieuw verzoek
Veld instellen [Facturen::Klantnummer; $HUIDIGE_KLANTNUMMER]
Voorbeeld 2 
Gebruikt een lokale variabele om records als Excel- of PDF-bestanden op te slaan in de map Documenten.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Huidige record opslaan als Excel of als PDF?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (Documentpad) & "Factuur" & Factuur::Factuurnummer & ".xlsx"]
Records opslaan als Excel [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit; "$PATH"; Huidige record]
Else
Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (Documentpad) & "Factuur" & Factuur::Factuurnummer & ".pdf"]
Records opslaan als PDF [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit; "$PATH"; Huidige record"]
End If
Voorbeeld 3 
In dit voorbeeld wordt een algemene variabele als schakeloptie gebruikt om te voorkomen dat een script wordt geactiveerd.
Script: Ga naar Geselecteerde factuur voor iOS
Variabele instellen [$$SCRIPTACTIVERING; Waarde: "Uit"]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens iPad"]
Script: Invoer factuurgegevens activeren
If [$$SCRIPTACTIVERING = "Uit"]
Variabele instellen [$$SCRIPTACTIVERING; Waarde: "Aan"]
Script afsluiten [Tekstresultaat: ]
End If
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Naam klant]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules
Herhalende velden definiëren