Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Knopinfo toevoegen in lay-outs
 
Knopinfo toevoegen in lay-outs
1. Selecteer in modus Lay-out het object waaraan u knopinfo wilt toevoegen.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op Positie Positie.
3. Voer in het gebied Positie de volgende handelingen uit.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Knopinfo maken die statische tekst weergeeft
Typ de tekst die u als knopinfo wilt weergeven in het veld Knopinfo.
Knopinfo maken die verschijnt als het resultaat van een berekening
Klik op De knop Bewerken.
Stel in het dialoogvenster Berekening opgeven een formule voor uw berekening samen. Klik op OK.
4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.
Tip  Kies Weergave > Tonen > Knopinfo in de lay-outmodus om objecten met knopinfo te identificeren. In de lay-outmodus worden objecten met knopinfo met de badge Badge voor knopinfo weergegeven.
Opmerkingen 
U kunt ook knopinfo toevoegen aan gegroepeerde objecten. Alle objecten in de groep zullen dan dezelfde knopinfo weergeven.
Als de knopinfoberekening van een object als resultaat een lege tekenreeks geeft, verschijnt geen knopinfo. Als uw knopinfo bijvoorbeeld gerelateerde gegevens weergeeft en de relatie ontbreekt, zal de knopinfo geen tekst bevatten. Als de berekening een fout bevat, geeft de knopinfo ongeldige of gedeeltelijk geldige resultaten met vraagtekens weer.
Het besturingssysteem bepaalt het lettertype en de lettergrootte van de knopinfo.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken
Records in een formulier, lijst of tabel weergeven