Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Else If
 
Else If
Doel 
Evalueert een logische berekening en voert een voorwaardelijke actie uit op basis van die evaluatie, zoals If.
Zie ook 
Opmaak 
Else If [<logische berekening>]
Opties 
Met <logische berekening> geeft u de berekening op die u wilt evalueren.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Else If moet volgen op een If-scriptstap of een andere Else If-scriptstap. Else If kan niet volgen op een Else scriptstap.
Wanneer het resultaat van een If-scriptstap onwaar is, gaat het script tijdens de uitvoering verder naar de Else If-scriptstap. Wanneer het resultaat van een Else If-instructie waar is, wordt het blok stappen onder Else If uitgevoerd. Een waar resultaat beëindigt de Else If-procedure en wanneer de volgende Else If- of Else-instructie wordt bereikt, gaat de uitvoering verder met de End If scriptstap.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit en sorteert records. Als er geen records zijn die aan de zoekcriteria voldoen, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [ Get (LaatsteFout) = 0 ]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Else If [ Get (LaatsteFout) = 401 ]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Geen records gevonden."]
End If
Verwante onderwerpen 
Berekeningvelden definiëren
If functie
Voorbeelden van If-structuur
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules