Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing
 
Scriptstappen voor besturing
Met scriptstappen voor besturing kunt u de voortgang van het script exact bepalen door aan te geven hoe FileMaker Pro moet reageren op specifiek omschreven situaties die zich kunnen voordoen.
Met scriptstappen voor records kunt u:
scripts en subscripts aanroepen
een script onderbreken en hervatten, afhankelijk van bepaalde voorwaarden
scriptstappen voorwaardelijk uitvoeren met behulp van if/then/else-logica
een script afbreken voordat alle taken zijn uitgevoerd als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan
lussen maken die telkens opnieuw een reeks stappen in een script uitvoeren tot aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan
een script aanroepen op een opgegeven interval of wanneer een iOS-apparaat een regio binnengaat of verlaat.