FileMaker Pro Advanced gebruiken > Runtime-oplossingen maken (FileMaker Pro Advanced) > Runtime-oplossingen distribueren (FileMaker Pro Advanced)
 
Runtime-oplossingen distribueren (FileMaker Pro Advanced)
Als een van de laatste stappen bij de ontwikkeling van uw runtime-databaseoplossing moet u alle vereiste bestanden samenbundelen, bepalen hoe u uw oplossing wilt verdelen (bijvoorbeeld op media of via een netwerk) en documentatie voor de installatie van uw oplossing beschikbaar stellen voor uw gebruikers. Daarnaast moet uw documentatie ook instructies bevatten om de runtime-toepassing te starten en wat er moet gebeuren als een bestand beschadigd is.
Aandachtspunten voordat u uw oplossing distribueert:
Organiseer de componenten van uw oplossing.
Belangrijk  Wijzig de namen niet van de bestanden en mappen die door Developer-hulpprogramma's worden gegenereerd.
Kies een distributiemethode.
Kies voor het gebruik van een eigen installatieprogramma of een comprimeringshulpprogramma.
Voor softwaredistributies zoals internet- of netwerkdownloads zorgt u ervoor dat u over een hoofdwachtwoord beschikt om de netwerktoegang naar de bestanden in te schakelen of te wijzigen.
Voor softwaredistributies kunt u ook overwegen om de grootte van uw oplossingsbestanden te reduceren. Door woordenlijsten en taalbronbestanden te verwijderen voor talen die door uw database niet worden ondersteund, wordt de grootte van de toepassing gereduceerd. Zie hierna.
Windows: De juiste manier om runtime-oplossingen (inclusief het uitvoerbare bestand) te distribueren is met de installatiesoftware. Deze software moet onderdelen op de juiste locatie in het Windows-bestandssysteem installeren en een mogelijkheid bieden om de software te verwijderen. Raadpleeg de Microsoft-website voor meer informatie over de locatie van de geïnstalleerde bestanden en voor informatie over beperkingen wat betreft de locatie.
Voeg dezelfde minimale apparatuur en software toe die vereist zijn door de FileMaker Pro Advanced-toepassing.
Windows: Runtime-oplossingen voor Windows vereisen dat het Microsoft .NET Framework is geïnstalleerd. Bepaalde versies van Windows worden mogelijk niet geleverd met de vereiste versie van .NET. Daarom moet het runtime-installatieprogramma de vereiste versie van .NET installeren als deze software niet aanwezig is.
Raadpleeg Technische specificaties van FileMaker Pro.
Zo reduceert u de grootte van uw oplossing in Windows:
1. Open de map Extensions die naar de map van de runtime-oplossing is gekopieerd.
2. Verwijder taalbronmappen voor talen die niet door uw oplossing worden ondersteund.
Belangrijk  Verwijder niet de taalbronmap voor het Engels.
3. Open de map Dictionaries.
4. Verwijder woordenlijsten voor talen die niet door uw oplossing worden ondersteund.
Zo reduceert u de grootte van uw oplossing in macOS:
1. Open de map Extensions die naar de map van de runtime-oplossing is gekopieerd.
2. Open de map Dictionaries.
3. Verwijder woordenlijsten voor talen die niet door uw oplossing worden ondersteund.
4. Houd Control ingedrukt en klik op het runtime-toepassingspakket en kies Show Package Contents.
5. Zoek de map Resources in de map Contents.
6. Verwijder taalbronmappen (*.lproj) voor talen die niet door uw oplossing worden ondersteund.
Verwante onderwerpen 
Runtime-oplossingen maken (FileMaker Pro Advanced)
Bestanden voorbereiden op een runtime-oplossing (FileMaker Pro Advanced)
Bestanden binden als een runtime-oplossing (FileMaker Pro Advanced)
Runtime-oplossingen een naam geven (FileMaker Pro Advanced)
Gegevens importeren in geüpgrade runtime-oplossingen (FileMaker Pro Advanced)
Runtime-oplossingen starten (FileMaker Pro Advanced)
Runtime-oplossingen herstellen (FileMaker Pro Advanced)