Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > De weergave van herhalende velden instellen
 
De weergave van herhalende velden instellen
U kunt een herhalend veld opmaken om een specifiek bereik van herhalingen weer te geven. Als een herhalend veld bijvoorbeeld is gedefinieerd om maximaal acht herhalingen weer te geven, kunt u één veldobject opmaken om de eerste vier herhalingen weer te geven en een ander veldobject opmaken om de laatste vier herhalingen weer te geven.
Zo maakt u herhalende velden op:
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer herhalende velden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Voer in het gebied Veld voor Herhalingen weergeven het bereik van de herhalende waarden dat u wilt weergeven in.
4. Selecteer in de lijst Richting de richting waarin u de veldherhalingen wilt weergeven.
5. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.
Verwante onderwerpen 
Herhalende velden definiëren
De grootte en vorm van objecten wijzigen