Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Gegevens in FileMaker Pro importeren
 
Gegevens in FileMaker Pro importeren
Wanneer u gegevens importeert, brengt u gegevens uit een andere gegevensbron (doorgaans een bestand) over naar een bestaand FileMaker Pro-bestand. Raadpleeg Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro-bestand als u een nieuw FileMaker Pro-bestand wilt maken op basis van een andere bestandsopmaak.
FileMaker Pro kan tal van bestandsindelingen importeren. Raadpleeg Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor een lijst met bestandsindelingen die FileMaker Pro ondersteunt.
Als FileMaker Pro de indeling van een bepaalde toepassing niet ondersteunt, is het mogelijk dat u de gegevens nog steeds kunt converteren door in die toepassing gegevens te exporteren in een indeling die FileMaker Pro wel ondersteunt. FileMaker Pro importeert bijvoorbeeld geen Microsoft Access-bestanden, maar u kunt de gegevens uit Microsoft Access exporteren in een indeling die door FileMaker Pro wordt ondersteund en daarna dat bestand importeren.
Het bronbestand hoeft niet hetzelfde aantal velden te bevatten in dezelfde volgorde als het doelbestand. Tijdens het importproces kunt u de doelvelden zodanig rangschikken dat de brongegevens in de juiste velden worden geïmporteerd, en daarbij velden overslaan die u niet wilt importeren.
Wanneer u gegevens in een bestaand FileMaker Pro-bestand importeert, kunt u:
nieuwe records toevoegen vanuit het bronbestand
records bijwerken met informatie uit het bronbestand
overeenkomende records bijwerken met informatie uit het bronbestand.
Belangrijk  Bij sommige van de hierboven vermelde opties is het mogelijk dat bestaande gegevens in uw bestand worden overschreven. Raadpleeg Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand.
Opmerkingen 
U kunt gegevens uit elk veldtype in elk compatibel veld importeren, met uitzondering van berekeningvelden en resumévelden. U kunt alleen in containervelden importeren als u importeert vanuit een ander FileMaker Pro-bestand of een map met beeldbestanden importeert. Wanneer u gegevens in een globaalveld importeert, bepaalt het laatste item dat uit het bronbestand wordt geïmporteerd de waarde van het globaalveld.
U kunt gegevens alleen in één tabel tegelijk importeren. Als u gegevens in gerelateerde velden wilt importeren, importeert u gegevens rechtstreeks in de tabel die het gerelateerde veld bevat.
Als het bronbestand een FileMaker Pro-bestand met meerdere tabellen is, kunt u alleen gegevens uit één tabel tegelijk importeren. Als u velden uit gerelateerde tabellen wilt importeren, importeert u rechtstreeks uit de tabel die het veld bevat.
Als u zeker wilt zijn dat de geïmporteerde gegevens correct zijn opgemaakt, kunt u velden definiëren die gegevens bevestigen bij het importeren. Tijdens de import worden gegevens overgeslagen die niet beantwoorden aan de bevestigingsopties die u hebt ingesteld. Nadat de import is voltooid, wordt in een overzichtvenster het aantal overgeslagen records en velden aangegeven. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
Als u regelmatig gegevens van dezelfde bron importeert, kunt u dit proces automatiseren door terugkerende import in te stellen of door een script te maken dat gebruikmaakt van de scriptstap Records importeren. Gegevens die via terugkerende import zijn geïmporteerd, zijn alleen-lezen in FileMaker Pro. Zie Terugkerende importacties instellen voor meer informatie over terugkerende import. Raadpleeg Taken automatiseren met scripts en Records importeren scriptstap voor meer informatie over het gebruik van een script om records te importeren.
In een lay-out hoeven niet alle beschikbare velden uit de tabel te zijn weergegeven. U kunt in het dialoogvenster Velden bij importeren opgeven welke velden u wilt importeren. Raadpleeg Gegevens in een bestaand bestand importeren.
Verwante onderwerpen 
Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro
Gegevens opslaan, importeren en exporteren