FileMaker Pro Advanced gebruiken > Databaseschema's documenteren (FileMaker Pro Advanced)
 
Databaseschema's documenteren (FileMaker Pro Advanced)
Gebruik de functie Database Design Report om het schema van uw database te documenteren en als een HTML- of XML-bestand te publiceren.
Met Database Design Report kunt u:
rapporten maken voor elke database die op dat ogenblik is geopend
statistische gegevens verzamelen over de structuur van uw database
de informatie in het rapport gebruiken om de structuur van uw database opnieuw te maken als u ooit de originele databasebestanden zou verliezen.
een tekstuele voorstelling van uw databaseschema onderzoeken
een selectie maken van de elementen (velden, relaties, scripts, enz.) en tabellen in de database die u wilt documenteren
problemen met ontbrekende verwijzingen, verbroken relaties, berekeningen, en nog veel meer oplossen
Een Database Design Report in HTML-formaat bevat een Rapportoverzicht dat een snapshot bevat van de meeste elementen in elk databasebestand. Het Rapportoverzicht bevat hyperlinks naar details over elementen in elk databasebestand.
Een Database Design Report in XML-indeling bevat informatie over de elementen in elk databasebestand en is klaar om naar de gewenste indeling te worden geconverteerd. U kunt gereedschappen maken die de Database Design Report-XML kunnen gebruiken om de structuur van databases te analyseren of te verwerken. Raadpleeg Grammatica van Database Design Report XML-uitvoer in FileMaker Pro Advanced.
Zo maakt u een Database Design Report:
1. Open alle databasebestanden waarvoor u een Database Design Report wilt opstellen.
U moet beschikken over volledige toegangsprivileges voor elk bestand waarvoor u een Database Design Report wilt opstellen en het bestand moet in FileMaker Pro Advanced geopend zijn.
2. Kies Gereedschappen > Database Design Report.
3. In de lijst Beschikbare bestanden schakelt u alle bestanden uit die u niet in het rapport wilt opnemen door het overeenkomstige selectievakje uit te schakelen.
4. Als er bestanden zijn die tabellen bevatten die u niet in het rapport wilt opnemen, selecteert u het bestand naast het selectievakje in de lijst Beschikbare bestanden.
5. In de lijst Opnemen in rapport schakelt u elementen uit die u uit het rapport wilt uitsluiten.
6. Als u het rapport niet in het standaard HTML-formaat maar in het XML-formaat wilt publiceren, selecteert u de optie XML in het gebied Rapportformaat.
7. Klik op Maken en daarna op Opslaan om het Database Design Report op te slaan.
Opmerkingen 
De informatie in het HTML-rapport is een deel van de informatie die in de XML-versie wordt geleverd.
Verwante onderwerpen 
Tabelschema's kopiëren of importeren (FileMaker Pro Advanced)
Databases beveiligen