Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren
 
Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren
FileMaker Pro en een groot aantal toepassingen waarmee u gegevens wilt uitwisselen, gebruiken hun eigen bestandsindeling. Als u echter gegevens wilt uitwisselen, moet u de gegevens uit de ene toepassing exporteren in een bestandsindeling die de andere toepassing kan importeren. Als u gegevens uitwisselt met een andere toepassing, controleert u in de documentatie bij die toepassing of er een gemeenschappelijke tussenliggende bestandsindeling is die door FileMaker Pro en het andere programma wordt ondersteund.
De meeste bestandsindelingen ondersteunen alleen de gegevensconversie en importeren of exporteren geen opmaak zoals lettertype, lettergrootte, -stijl en -kleur. Sommige indelingen exporteren of converteren veldnamen en veldtypen.
 
Ondersteund indeling
Bestandsnaam extensie
Importeren/converteren of exporteren
Opmerkingen
.csv of .txt
Beide
 
.dbf
Beide
Bij deze indeling blijven veldnamen behouden.
.fmp12
Beide
Bij deze indeling blijven veldnamen behouden.
.htm
Alleen exporteren
Gegevens exporteren als een HTML-tabel voor gebruik als een statische webpagina.
.mer
Beide
Bij deze indeling blijven veldnamen behouden.
.xlsx
Beide
 
.tab of .txt
Beide
Werkt met de meeste toepassingen. Als u niet zeker weet welke indeling u moet gebruiken, gebruikt u eerst deze.
.xml
Beide
Naast XML-bestanden kunt u ook het XML-gegevensresultaat van een HTTP-verzoek importeren.
U kunt ook het volgende doen:
Alle beeld- of tekstbestanden uit een map tegelijk importeren. Raadpleeg Een map met bestanden in één keer importeren.
Importeren uit ODBC-gegevensbronnen en FileMaker Pro gebruiken als ODBC-gegevensbron om FileMaker Pro-gegevens aan te bieden. Raadpleeg Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro en FileMaker Pro-gegevens delen via ODBC of JDBC.
Terugkerende import instellen zodat FileMaker Pro gegevens automatisch bijwerkt als u de geïmporteerde gegevens voor het eerst weergeeft in een bestand of zodat u de gegevens op verzoek met een script kunt bijwerken. Gegevens die via terugkerende import zijn geïmporteerd, zijn alleen-lezen in FileMaker Pro. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen.
Verwante onderwerpen 
Gegevens in FileMaker Pro importeren
Gegevens exporteren uit FileMaker Pro