Gegevens opslaan, importeren en exporteren
 
Gegevens opslaan, importeren en exporteren
U kunt gegevens uitwisselen tussen FileMaker Pro en andere toepassingen door gegevens op te slaan, te importeren en te exporteren naar andere bestandsindelingen. U kunt bijvoorbeeld gegevens importeren die zich momenteel in een andere database of een ander spreadsheetprogramma bevinden, of adresgegevens exporteren om aangepaste mailings te maken met een tekstverwerkingsprogramma.
U kunt:
FileMaker Pro-gegevens opslaan naar Excel- en PDF-bestanden
een gevonden reeks records opslaan en als een link naar snapshot e-mailen
FileMaker Pro-records toevoegen aan bestaande FileMaker Pro PDF-bestanden
gegevens in een bestaand FileMaker Pro-bestand importeren
terugkerende importacties instellen waarmee u alleen-lezen gegevens die uit een ander bestand zijn geïmporteerd regelmatig kunt laten vernieuwen
gegevens uit andere toepassingen converteren naar nieuwe FileMaker Pro-bestanden
gegevens exporteren in een groot aantal indelingen voor gebruik in andere toepassingen
Verwante onderwerpen 
Tabelschema's kopiëren of importeren (FileMaker Pro Advanced)
Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out
Opmaak opgeven voor datumvelden
Records opslaan en verzenden in andere indelingen
Gegevens exporteren uit FileMaker Pro