Databases beveiligen > De accounts Admin en Gast
 
De accounts Admin en Gast
Elke database bevat aanvankelijk twee accounts: Admin en Gast.
De account Admin
Aan de account Admin is de privilegeset Volledige toegang toegewezen, waarmee u toegang krijgt tot de volledige inhoud van een bestand. Standaard heeft de Admin-account geen wachtwoord. In bestanden waarvoor geen privileges zijn ingesteld, zijn de bestandsopties zodanig ingesteld dat automatisch met de account Admin wordt aangemeld.
U kunt de account Admin volledig bewerken. U kunt de naam van de account wijzigen, er een wachtwoord aan toewijzen, de account inactief maken of zelfs verwijderen. Raadpleeg Accounts maken en bewerken.
Waarschuwing  Wachtwoorden kunnen niet worden hersteld. Vergeet de accountnaam en het wachtwoord niet die aan de privilegeset Volledige toegang zijn toegewezen. Noteer deze gegevens zo nodig en bewaar ze op een veilige plaats. Als u de accountnaam en het wachtwoord verliest of vergeet, krijgt u mogelijk geen toegang meer tot het bestand en kunt u het niet meer wijzigen.
gastaccount
U kunt gebruikers toestaan om een bestand als gast te openen, zodat ze geen accountgegevens moeten opgeven. De account Gast bepaalt de privileges voor gebruikers die een bestand als gast openen. Standaard wordt aan de account Gast de privilegeset voor alleen-lezen toegang toegewezen, maar u kunt aan deze account elke gewenste privilegeset toewijzen.
Standaard is de account Gast inactief zodat ook de optie Gastaccount niet beschikbaar is in het dialoogvenster Openen en gebruikers bestanden niet als gast kunnen openen. U kunt de account Gast activeren als u gasttoegang wilt toestaan. Zie Bestanden openen die met een wachtwoord zijn beveiligd voor meer informatie over het openen van bestanden als gast.
U kunt de account Gast niet volledig bewerken. U kunt de account Gast niet verwijderen, geen andere naam geven en er geen wachtwoord aan toewijzen. Raadpleeg Accounts maken en bewerken.