Databases beveiligen > Bestanden openen die met een wachtwoord zijn beveiligd
 
Bestanden openen die met een wachtwoord zijn beveiligd
Wanneer u een beveiligd bestand probeert te openen, moet u een of meer wachtwoorden invoeren en andere gegevens verschaffen, zoals een accountnaam, om het bestand te openen.
Wanneer u een gehost bestand opent, ziet u mogelijk een hangslotpictogram dat het beveiligingsniveau van de verbinding met de host aangeeft. Raadpleeg Hangsloten van beveiliging.
Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Accountnamen zijn niet hoofdlettergevoelig.
Als u uw accountnaam en wachtwoord niet weet of het coderingswachtwoord niet weet (als u het dialoogvenster Coderingsdatabase openen ziet), raadpleegt u de databasebeheerder.
Als u een account bij een OAuth-identiteitsprovider hebt, kiest u de OAuth-identiteitsprovider. Voer uw accountgegevens in wanneer de webpagina van de provider is geopend.
Als een accountnaam en wachtwoord automatisch worden ingevoerd wanneer u een bestand opent, en u toch andere accountgegevens wilt invoeren, houdt u Shift (Windows) of Option (macOS) ingedrukt wanneer het bestand wordt geopend. Het dialoogvenster Bestandsnaam openen verschijnt en u kunt de gewenste accountnaam en het wachtwoord opgeven.
Als u geen account hebt, kiest u Gastaccount (als die optie beschikbaar is).
Als u een wachtwoord wordt gevraagd maar denkt dat het bestand er geen heeft, voert u admin als accountnaam in en laat u het wachtwoord leeg. Raadpleeg Bestandsopties instellen om een standaard accountnaam en wachtwoord voor het bestand in te stellen.
Verwante onderwerpen 
Bestanden openen en sluiten