Administratörsinställningar
 

Administratörsinställningar

Hantera administratörskontot genom att klicka på fliken Administration > Administratör.

 

För att

Gör så här

Ändra användarnamn för Admin Console-kontot

Vid Användarnamn:

1. Klicka på Ändra.

2. Ange det aktuella lösenordet.

3. Ange det nya användarnamnet.

4. Välj Ändra lösenord om du vill byta lösenordet samtidigt som användarnamnet. Ange och bekräfta ett nytt lösenord.

5. Klicka på Spara.

Ändringen gäller omedelbart.

Ändra lösenord för Admin Console-kontot

Vid Lösenord:

1. Klicka på Ändra.

2. Ange det aktuella lösenordet.

3. Ange och bekräfta ett nytt lösenord.

4. Klicka på Spara.

Ändringen gäller omedelbart.