Etiketinhoud opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)

In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken plaatst u de velden en tekst die u op elk etiket wilt afdrukken.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Velden op het etiket plaatsen

Dubbelklik op de gewenste velden in de lijst Beschikbare velden in de volgorde waarin u ze wilt weergeven.

Als u een veld uit een andere tabel wilt kiezen, kiest u eerst de tabel uit de lijst met tabellen en plaatst u daarna het veld. U kunt ook een nieuw veld of een nieuwe tabel maken door in de lijst met tabellen de optie Database beheren te selecteren.

Een veld naar een nieuwe regel verplaatsen

Klik in Etiketinhoud om de invoegpositie te plaatsen vóór het veld dat u wilt verplaatsen (vóór de punthaken <<). Druk vervolgens op Enter of Return.

Tekst of interpunctie plaatsen tussen velden

Klik in Etiketinhoud op de plaats waar u de tekst of interpunctie wilt invoegen en typ daarna de gewenste tekst of interpunctie.

Een veld verwijderen van het etiket

Selecteer in Etiketinhoud de veldnaam en de scheidingstekens (<< en >>) en druk vervolgens op Backspace of Delete.

Belangrijk  In FileMaker Pro Advanced worden velden in een lay-out ‘Etiketten’ opgemaakt als samenvoegvelden. Samenvoegvelden staan tussen dubbele punthaken (<< en >>). Selecteer deze punthaken samen met de veldnaam als u een veldnaam in de lay-out verplaatst of verwijdert. Voeg geen interpunctie of andere tekst in binnen de punthaken, tenzij deze deel uitmaakt van de veldnaam.

Opmerkingen 

Met samenvoegvelden kunt u geen gegevens invoeren of bewerken. Als u gegevens wilt invoeren of bewerken, moet u een andere lay-out gebruiken.

Wanneer u de uitlijning van tekst in verticale etiketten wijzigt, leiden aanpassingen links ertoe dat de tekst omhoog wordt verplaatst en aanpassingen rechts dat de tekst omlaag wordt verplaatst.

Verwante onderwerpen 

Een lay-out maken

Etiketten en enveloppen afdrukken