Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONListValues
 

JSONListValues

Geeft een lijst met de waarden in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.

Opmaak 

JSONListValues (json ; SleutelOfIndexOfPad)

Parameters 

json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.

SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 16.0

Opmerkingen 

Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.

Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".

Voorbeeld 1 

Haalt de waarden van alle objecten in de root van het JSON-object op.

JSONListValues ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33}", "") geeft als resultaat 11¶22¶33.

Voorbeeld 2 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarden van alle elementen in de array in het "product"-object.

JSONListValues ($$JSON ; "bakkerij.product") geeft als resultaat

{"categorie":"Broden","id":"FB1","naam":"Donuts","prijs":1,99,"speciaal":true,"voorraad":43}
{"categorie":"Cakes","id":"FB2","naam":"Chocoladecake","prijs":22,5,"special":true,"voorraad":23}
{"categorie":"Broden","id":"FB3","naam":"Stokbrood","prijs":3,95,"speciaal":true, "voorraad":34}

Voorbeeld 3 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarden van alle elementen in het eerste "product"-object in de array op.

JSONListValues ($$JSON ; "bakkerij.product[0]") geeft als resultaat
Broden¶FB1¶Donuts¶1,99¶1¶43.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Werken met de JSON-functies