Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar record/verzoek/pagina
 

Ga naar record/verzoek/pagina

Gaat naar een record of een rapportpagina, of geeft een zoekopdracht weer.

Zie ook 

Opties 

Selecteer Eerste om naar de eerste record in het bestand of de gevonden reeks te gaan (modus Bladeren), de eerste zoekopdracht weer te geven (modus Zoeken) of naar de eerste pagina van een rapport te gaan (modus Schermafdruk).

Selecteer Laatste om naar de laatste record in het bestand of de gevonden reeks te gaan, de laatste zoekopdracht weer te geven of naar de laatste pagina van een rapport te gaan.

Selecteer Vorige om naar de vorige record in het bestand of de gevonden reeks te gaan, de vorige zoekopdracht weer te geven of naar de vorige pagina van een rapport te gaan.

Selecteer Volgende om naar de volgende record in het bestand of de gevonden reeks te gaan, de volgende zoekopdracht weer te geven of naar de volgende pagina van een rapport te gaan.

Afsluiten na laatste beëindigt het script wanneer het de laatste record in de gevonden reeks bereikt als Volgende of Vorige is geselecteerd. U kunt Afsluiten na laatste binnen een lus gebruiken om de lus af te sluiten na de laatste record.

Met Op berekening geeft u een berekening op om het nummer voor de gewenste record, de zoekopdracht of de pagina te bepalen. Stel Met dialoogvenster in op Aan om het nummer in een dialoogvenster ter bevestiging weer te geven.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Gedeeltelijk 

Custom Web Publishing 

Gedeeltelijk 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

In de modus Bladeren gaat deze scriptstap naar een record, in de modus Zoeken geeft deze een zoekopdracht weer en in de modus Schermafdruk gaat deze naar een rapportpagina.

Scripts op een server en Custom Web Publishing bieden geen ondersteuning voor de optie Op berekening.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit, sorteert de records en gaat naar de eerste record.

Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript gaat naar het recordnummer dat de gebruiker invoert in het aangepaste dialoogvenster.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Voer het nummer in van de record die u wilt weergeven."; Facturen::Recordnummer]
Ga naar record/verzoek/pagina [Met dialoogvenster: Uit ; Facturen::Recordnummer]
Alle records tonen

Voorbeeld 3 

Bladert steeds opnieuw door records om bestanden te exporteren die in het containerveld staan. Sluit de lus af als een record een leeg containerveld heeft.

Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (Documentpad) & Producten::Container]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Loop
Exit Loop If [IsEmpty ( Producten::Container )]
Veldinhoud exporteren [Producten::Container; "$PAD" ; Directory’s maken: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Formules