Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken
 

Lay-outs bewerken

Nadat u een lay-out hebt gemaakt, kunt u bepalen hoe deze wordt weergegeven en gebruikt. U kunt:

kiezen in welke weergaven de lay-out kan worden weergegeven, en de standaardweergave kiezen die wordt weergegeven wanneer u de lay-out opent

de standaardtabel kiezen waarvan records worden weergegeven

kiezen hoe records die worden toegevoegd of gewijzigd worden opgeslagen

veldframes tonen of verbergen in de blader- en zoekmodus

alleen voor de huidige record in de lijstweergave veldranden en -opvulling tonen

een menureeks koppelen met de lay-out, die wordt weergegeven wanneer de lay-out actief is

het thema van de lay-out wijzigen

de breedte van de lay-out wijzigen

U brengt de meeste wijzigingen aan in het dialoogvenster Lay-outinstelling, dat u kunt weergeven met de lay-outbalk in de lay-outmodus.

Verwante onderwerpen 

Snel zoeken configureren