Verwijzingen > FileMaker Pro Advanced-databases onderhouden en herstellen > FileMaker Pro Advanced-bestanden herstellen > Beschadigde bestanden
 

Beschadigde bestanden

FileMaker Pro Advanced-bestanden raken vaak beschadigd doordat ze niet correct worden gesloten. Een andere oorzaak voor beschadiging van bestanden is een fout in een opslagmedium (zoals slechte sectoren op de vaste schijf), waardoor een bestand niet meer kan worden gelezen door het besturingssysteem.

FileMaker Pro Advanced beschikt over twee hulpmiddelen voor de controle en reparatie van mogelijk beschadigde databases: consistentiecontroles en bestandsherstel. De consistentiecontrole wordt, indien nodig, automatisch uitgevoerd wanneer het bestand wordt geopend. U kunt er ook zelf voor kiezen om de consistentie te laten controleren van een bestand waarvan u vermoedt dat dit is beschadigd (zie Bestandsconsistentie controleren voor meer informatie). Bovendien kunt u FileMaker Pro Advanced laten proberen een beschadigd bestand te herstellen (raadpleeg Bestanden herstellen).

Verkeerd gesloten bestanden

Een bestand wordt verkeerd gesloten als:

Er een stroomstoring optreedt zodat de computer plotseling wordt uitgeschakeld.

FileMaker Pro Advanced een fout detecteert en u in een dialoogvenster wordt gevraagd het programma af te sluiten (bijvoorbeeld bij een fout tijdens het lezen van de schijf of een fout door een beschadigd bestand).

Een andere toepassing (of de systeemsoftware) onverwacht wordt afgesloten, waardoor ook FileMaker Pro Advanced onverwacht wordt gesloten.

FileMaker Pro Advanced vastloopt en u de computer handmatig opnieuw moet opstarten.

De computer handmatig opnieuw wordt opgestart om een andere reden.

Opmerking  In al deze gevallen is het mogelijk dat niet alleen het actieve bestand wordt beschadigd, maar dat ook alle ontgrendelde lokale bestanden beschadigd zijn die op dat moment zijn geopend. Zowel de actieve als de inactieve tabellen in bestanden kunnen worden beschadigd. Bestanden die zijn geopend via het netwerk vanaf een computer op afstand, raken niet beschadigd omdat FileMaker Pro Advanced op die computer nog steeds is geopend.

Problemen met beschadigde bestanden oplossen

Als u denkt dat een bestand is beschadigd omdat er records ontbreken of gegevens niet aan uw verwachtingen voldoen, raadpleegt u eerst de FileMaker Knowledge Base. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen met de aanwijzingen in deze onderwerpen, maakt u een reservekopie van het bestand en herstelt u het bestand.

Zie Bestanden herstellen als u een bestand niet kunt openen of als u een foutmelding krijgt die aangeeft dat het bestand is beschadigd.