Geavanceerde tools gebruiken > Eigen menu's definiëren
 

Eigen menu's definiëren

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

U kunt uw eigen menu's maken voor uw databaseoplossingen. U kunt menu's en menuonderdelen op verschillende manieren toevoegen, bewerken, dupliceren of verwijderen, bijvoorbeeld:

de naam van een menu of menuopdracht wijzigen

een script of scriptstap uitvoeren met behulp van een menuopdracht. U kunt ook scripts uitvoeren met behulp van een daaraan gekoppeld werkbalkpictogram en het venstermenu

eigen sneltoetsen en toegangstoetsen toewijzen

een platform voor uw menu's en menuopdrachten opgeven

een modus voor uw menu's opgeven

menureeksen opgeven voor bestanden en lay-outs.

U kunt een menu maken door met een leeg menu te beginnen of door een kopie van een standaard FileMaker-menu te bewerken. U kunt een menu ook dupliceren, zodat u wijzigingen kunt doorvoeren zonder de oorspronkelijke menu's te wijzigen, of menu's verwijderen die uw gebruikers niet nodig hebben.

Zo maakt, bewerkt of dupliceert u een menu:

1. Kies Bestand > Beheren > Eigen menu's > tabblad Eigen menu's.

2. Als FileMaker Pro Advanced menu's bevat die niet in dit bestand voorkomen, klikt u op Bijwerken om ontbrekende menu's aan het bestand toe te voegen.

3. In het dialoogvenster Eigen menu's beheren:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een menu maken

Klik op Maken en kies een optie voor de aanmaak. Als u met een standaard FileMaker-menu begint, selecteert u een menu uit de lijst.

Tip  Shift-klik op Maken om een leeg menu te maken en klik vervolgens op Bewerken om het te bewerken.

Een menu bewerken, dupliceren of verwijderen

Selecteer het menu in de lijst en klik vervolgens op Bewerken, Dupliceren of Verwijderen.

Standaardmenu's van FileMaker Pro Advanced kunnen niet worden bewerkt. Daarom worden deze niet in de lijst weergegeven.

Belangrijk  Wanneer u een menu verwijdert, worden ook de menuonderdelen ervan verwijderd.

De menulijst sorteren

Kies uit Weergave op. Sleep items in de lijst om een eigen volgorde te maken.

Of klik op de kolomkop Menunaam of Weergavetitel.

De menureeks waarin het menu wordt gebruikt of opmerkingen die het menu beschrijven weergeven

Klik op de kolomkop Gebruikt in menureeksen/Opmerkingen.

4. Als u Maken of Bewerken hebt geselecteerd, geeft u in het dialoogvenster Eigen menu bewerken een naam, opmerkingen en andere opties voor het complete eigen menu op.

Opmerkingen verschijnen in het dialoogvenster Eigen menu’s beheren, niet in uw oplossing.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een titel opgeven die u in de menubalk van uw oplossing wilt weergeven

Schakel voor Menutitel het selectievakje Titel negeren in en voer daarna de naam in.

Windows: Om een toegangstoets op te geven, typt u een En-teken (&) voor het teken van de toegangstoets. Typ bijvoorbeeld &Bestand als u het menu Bestand wilt weergeven met B als toegangstoets.

Klik op Opgeven om de menutitel te baseren op het resultaat van een berekening.

Opmerking  De naam van het menu Help en die van de FileMaker Pro Advanced-menu's kunnen niet worden gewijzigd.

Installeer menu's op basis van voorwaarden die u opgeeft

Geef voor Installeren wanneer een berekening op die als resultaat een logische waarde geeft.

Als de berekening als waar of niet-nul wordt geëvalueerd, wordt het menu geïnstalleerd.

Voor bijvoorbeeld het menu dat moet verschijnen wanneer het bestand in Windows wordt geopend, voert u dit in:
If (Abs (Get (SysteemPlatform) ) = 2; 1; 0)

Als de berekening als onwaar of nul wordt geëvalueerd, wordt het menu niet geïnstalleerd.

Voor bijvoorbeeld het menu dat moet verschijnen wanneer het bestand in macOS wordt geopend, typt u:
If (Abs (Get (SysteemPlatform) ) = 1; 1; 0)

Om ervoor te zorgen dat een menu altijd wordt geïnstalleerd, voert u voor Installeren wanneer de waarde 1 in.

5. Maak eigen menuonderdelen en klik vervolgens op OK.

Raadpleeg Eigen menuonderdelen maken en bewerken.

6. Kies in het dialoogvenster Eigen menu’s beheren een menureeks bij Standaard menureeks.

Opmerkingen 

FileMaker-functies werken alleen als ze in een menu worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld het menu Bewerken verwijdert, werken de snelkoppelingen Knippen, Knippen en Plakken niet.

Als u eigen menuonderdelen voor nieuwe functies wilt toevoegen aan menureeksen die u in een oudere versie van FileMaker Pro Advanced hebt gemaakt, maakt u een nieuw eigen menu en voegt u menuonderdelen handmatig toe in het dialoogvenster ‘Eigen menu maken’.

Als u een menuonderdeel aanpast waaraan een venstermenuonderdeel is toegewezen, past u ook de werking aan die het venstermenuonderdeel uitvoert.

Standaard FileMaker-menuonderdelen worden grijs weergegeven als gebruikers niet beschikken over privileges om het menuonderdeel uit te voeren. Menu's worden niet grijs weergegeven als u aan het menuonderdeel een script toevoegt en Gebaseerd op bestaande opdracht uitschakelt.

Eigen sneltoetsen kunnen alleen tekens op een Engels/Amerikaans toetsenbord gebruiken. U kunt ook het Yen-teken op Japanse toetsenborden gebruiken. Als u het Yen-teken als sneltoets gebruikt, verschijnt het teken als een backslash (\) in de dialoogvensters Sneltoets opgeven en Eigen menu’s bewerken in macOS. Wanneer u het menu op een Japans systeem installeert, wordt het teken correct weergegeven als het Yen-teken.

Namen van eigen menu's en menu's die op veldwaarden van niet-globaalvelden zijn gebaseerd, zullen niet verschijnen in de zoekmodus.

Als u een actie voor de opdracht ‘Zoekopdracht uitvoeren’ aanpast, wordt de aangepaste actie uitgevoerd wanneer op de overeenkomstige ‘Zoekopdracht uitvoeren’-knop wordt geklikt (of wanneer de Enter-toets in de modus Zoeken wordt ingedrukt). Als u de opdracht ‘Zoekopdracht uitvoeren’ verwijdert uit de menubalk, voert de knop (en toetsaanslag) de standaardactie uit.

Verwante onderwerpen 

Developer-oplossingen documenteren