Een script voor dit rapport maken (wizard Lay-out/rapport maken)

In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken kunt u uw rapport automatiseren door er een script voor te maken.

Zo maakt u een script om dit rapport opnieuw uit te voeren:

1. Klik op Script maken.

2. Typ een scriptnaam die in het menu Scripts moet verschijnen, of gebruik de standaardnaam.

3. Selecteer desgewenst Script automatisch uitvoeren om een actueel rapport weer te geven telkens als u deze lay-out opent.

Opmerkingen 

Als uw lay-out overzichtsgegevens bevat maar niet in het rapport verschijnt wanneer u het script uitvoert, moet u mogelijk overstappen naar de lijstweergave of de tabelweergave.

Als u een script maakt, neemt FileMaker Pro Advanced standaardstappen op die u kunt wijzigen nadat u de wizard hebt voltooid.

Als u bij de uitvoering van dit rapport slechts een bepaalde deelverzameling van de records in de database wilt opnemen, kunt u nadat u de wizard hebt voltooid het script bewerken en er de scriptstap Zoekopdracht uitvoeren in opnemen.

Verwante onderwerpen 

Een lay-out maken

Records in een formulier, lijst of tabel weergeven

Scripts maken en bewerken