Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera extra databasmappar
 
Konfigurera extra databasmappar
Utöver standardmappen kan FileMaker Server också lagra databaser i två extra databasmappar. Du bör skapa mapparna på huvuddatorn innan du anger sökvägen på fliken Databasserver > Mappar.
Så här anger du upp till två extra databasmappar:
1. Klicka på fliken Databasserver > Mappar.
2. För ytterligare en databasmapp väljer du Aktivera extra databasmapp 1.
3. Vid Sökväg anger du den fullständiga sökvägen till den första extra databasmappen. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.
Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/
macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/). Om mappen ligger på en fjärrvolym måste du se till att volymen är ansluten så att FileMaker Server kan kontrollera sökvägen.
Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/
Obs!  Klicka på Återställ för att ångra ändringar som har gjorts i sökvägen.
4. Om du vill ange en till extra databasmapp upprepar du stegen ovan för extra databasmapp 2.
5. Klicka på Kontrollera om du vill kontrollera att sökvägarna du har angett är korrekta. Mer information finns i Tips för giltiga mappar.