Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för text (Windows)
 
Kortkommandon för text (Windows)
Med kortkommandon för text kan du redigera och utforma text i fält och text i en layout.
Kortkommandon för att ta bort text
Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.
 
Om du vill radera ...
Tryck på
Nästa tecken
Radera
Nästa ord
Ctrl+Delete eller Ctrl+Backsteg
Föregående tecken
Backsteg
Kortkommandon för att redigera text
Använd dessa kortkommandon för att redigera text i fält och layouter och arbeta med sökposter.
 
För att
Tryck på
Radera markerad text
Radera
Kopiera markerad text
Ctrl+Ins eller Ctrl+C
Kopiera all text i en post
Ctrl+C utan några objekt markerade
Kopiera alla hittade poster till Urklipp i textformat
Ctrl+Skift+C utan några objekt markerade
Klippa ut markerad text
Skift+Delete eller Ctrl+X
Klistra in
Ctrl+V
Klistra in endast text
Ctrl+Skift+V
Ångra
Alt+Backsteg eller Ctrl+Z
Gör om
Ctrl+Y eller Ctrl+Skift+Z
Avsluta textredigering
Enter (på numeriska tangentbordet)
Söka och ersätta data
Ctrl+Skift+F
Söka efter nästa förekomst av angivna data
Ctrl+G
Ändra riktning för kommandot Sök igen
Ctrl+Skift+G
Ersätta texten i rutan Sök efter med texten i rutan Ersätt med och sedan söka efter nästa förekomst
Alt+Ctrl+G
Ändra sökriktning för Ersätt och sök
Skift+Alt+Ctrl+G
Söka efter nästa förekomst av markerade data i databasen
Alt+Ctrl+H
Ändra riktning för Sök markerade data
Skift+Alt+Ctrl+H
Infoga ett fast mellanslag
Ctrl+Mellanslagstangenten
Sätta in en tabb i ett fält
Ctrl+Tabb
Öppna dialogrutan Rättstavning vid varningar om felstavade ord
Ctrl-Skift-Alt-Y
Obs!  Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Nedåt eller Hela ändrar du riktning till Uppåt med kortkommandot för riktningsbyte. Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Uppåt ändrar du riktning till Nedåt med kortkommandot för riktningsbyte.
Kortkommandon för att formatera text
Använd dessa kortkommandon för att formatera text i fält, ledtexter och textobjekt i bearbetningsläge och layoutläge.
Kortkommandon för textjustering
 
Om du vill ...
Tryck på
Centrerad
Ctrl+Skift+ö
Vänster
Ctrl+Skift+L
Höger
Ctrl+Skift+Y
Raka marginaler
Ctrl+Alt+Skift+A
Kortkommandon för att ändra textstil
 
Om du vill göra markerad text ...
Tryck på
Fet
Ctrl+Skift+B
Kursiv
Ctrl+Skift+I
Normal
Ctrl+Skift+P
Understruken
Ctrl+Skift+U
Kortkommandon för att ändra storlek på text
 
Om du vill göra markerad text ...
Tryck på
Större, till nästa större storlek på Utforma-menyn
Ctrl+Skift+.
Mindre, till nästa mindre storlek på menyn
Ctrl+Skift+,
Upp en punktstorlek
Ctrl+Alt+Skift+.
Ned en punktstorlek
Ctrl+Alt+Skift+,
Kortkommandon för navigering
Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge när du vill flytta insättningspunkten till olika platser i textfält och ledtexter.
 
Om du vill flytta insättningspunkten till ...
Tryck på
Början av texten
Ctrl+Home
Slutet av texten
Ctrl+End
Början av raden
Till början av filen
Slutet av raden
Till slutet av filen
Början av föregående ord
Ctrl+vänsterpil
Slutet av nästa ord
Ctrl+högerpil
Föregående tecken
Vänsterpil
Nästa tecken
Högerpil
Föregående rad
Uppåtpil
Nästa rad
Nedåtpil
Kortkommandon för att markera text
Använd dessa kortkommandon för att utöka markeringen i ett fält i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.
 
Om du vill utöka markeringen till ...
Tryck på
Början av raden
Skift+Home
Början av ordet
Ctrl+Skift+vänsterpil
Början av texten
Ctrl+Skift+Home
Slutet av raden
Skift+End
Slutet av nästa ord
Ctrl+Skift+högerpil
Slutet av texten
Ctrl+Skift+End
Nästa tecken
Skift+högerpil
Nästa rad
Skift+nedåtpil
Föregående tecken
Skift+vänsterpil
Föregående rad
Skift+uppåtpil
Allt innehåll i det aktiva fältet.
Ctrl+A