Introduktion till FileMaker Pro > Använda statusverktygsfältet
 
Använda statusverktygsfältet
Med statusverktygsfältet har du snabb åtkomst till många menykommandon i FileMaker Pro. I alla lägen inkluderar den navigationsverktyg, anpassningsbara knappar och en layoutlist för arbete med layouter. I layoutläge inkluderar det layoutverktyg. Håll markören över en knapp om du vill se dess beskrivning.
Visa eller dölj statusverktygsfältet:
Öppna Visa-menyn > Statusverktygsfältet.
Så här anpassar du statusverktygsfältet:
1. Välj Visa-menyn > Anpassa statusverktygsfältet.
2. Gör ändringarna i statusverktygsfältet:
 
För att
Gör så här
Lägga till en knapp
Windows: På fliken Kommandon väljer du Anpassningsbart eller Standard i kategorilistan och drar sedan önskad knapp från kommandolistan till statusverktygsfältet.
macOS: Dra knappen från dialogrutan till statusverktygsfältet.
Ta bort en knapp
Dra objektet från statusverktygsfältet till dialogrutan.
Ändra ordning på knappar
Dra dem till önskade platser i statusverktygsfältet.
Återställa gruppen standardknappar
Windows: På fliken Verktygsfält väljer du Statusverktygsfältet och klickar på Återställ.
macOS: Dra gruppen av standardknappar från dialogrutan till statusverktygsfältet.
Visa bara ikoner eller text (macOS)
Välj ett alternativ på menyn Visa.
Göra verktygsfältikonerna mindre (macOS)
Välj Använd liten storlek.
Infoga ett fast tomrum mellan knapparna (macOS)
Dra ikonen för Mellanrum till önskad plats i statusverktygsfältet.
Infoga ett flexibelt tomrum mellan knapparna som justeras beroende på fönsterstorleken (macOS)
Dra ikonen för Flexibelt mellanrum till önskad plats i statusverktygsfältet.
Kommentar 
Du kan anpassa statusverktygsfältet för varje läge. Ändringar i statusverktygsfältet är programomfattande.
Knappar i layoutlisten kan inte anpassas.