Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Ange fönsterrubrik
 
Ange fönsterrubrik
Användning 
Ändrar rubrik för ett fönster.
Se även 
Format 
Ange fönsterrubrik [Aktuellt fönster/Namn: <namn på fönster>; Aktuell fil; Ny rubrik: <nytt fönsternamn>]
Tillval 
Aktuellt fönster byter namn på det aktuella förgrundsfönstret när scriptsteget utförs.
Fönsternamn väljer ett namngivet öppet fönster.
Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro-filer).
Nytt namn anger den nya fönsterrubriken.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan ändra namnet på vilket öppet fönster som helst.
Fönsternamnsval är inte skiftlägeskänsliga.
Exempel 1 
Utför en sökning och anger att antalet hittade poster ska visas i fönsterrubriken.
Utför sökning [Spara]
Ange fönsterrubrik [Aktuellt fönster; Ny rubrik: Get ( HittadePoster ) & " hittade poster"]
Relaterade avsnitt 
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)