Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för filer > Öppna databasen för gäster
 
Öppna databasen för gäster
Användning 
Tillåter eller förbjuder åtkomst till en fil via nätverket.
Se även 
Format 
Öppna databasen för gäster [På/På (gömt)/Av]
Tillval 
beviljar nätverksåtkomst via delning i FileMaker-nätverk. Det är samma sak som att välja Alla användare i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.
På (dolt) beviljar nätverksåtkomst, men förhindrar att namnet på den delade databasen visas på fliken Värdar i Startcenter. Det är samma sak som att välja Alla användare och Visa inte i Startcenter i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.
Av förbjuder nätverksåtkomst. Det är samma sak som att välja Inga användare i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
En delad databas, eller en databas som tillåter gäster, är en fil som är tillgänglig för användarna i ett nätverk. Mer information finns i Dela och vara värd för filer.
Exempel 1 
Garanterar att en databas är delad när den öppnas. Startat av scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.
Visa anpassad dialogruta ["Ska den här filen göras tillgänglig via nätverket?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna databasen för gäster [På]
End If
Exempel 2 
Aktiverar nätverksdelning om den är inaktiverad.
If [Get ( Fleranvändarstatus ) = 0]
Öppna databasen för gäster [På]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)