Referens > Referens för scripttriggers > VidFörstaFönsterÖppna
 
VidFörstaFönsterÖppna
Utför ett script varje gång du öppnar ett fönster med en databasfil, förutsatt att den filen inte har några andra fönster öppna.
När scriptet körs
Efter att det första fönstret i en fil har öppnats.
De lägen där triggern kan användas
VidFörstaFönsterÖppna aktiveras innan läget anges i FileMaker Pro.
Resultat
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scripttriggern aktiveras 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från
FileMaker Pro 12.0
Kommentar 
Den här triggern aktiveras när det första fönstret skapas direkt för en fil, antingen manuellt eller via scriptsteget Öppna fil. Om en fil öppnas med ett dolt fönster via en relation eller ett script, aktiveras inte triggern förrän ett fönster skapas direkt. Om ett script utförs i en annan fil aktiveras inte den här triggern i den filen även om scriptet skapar det första fönstret för den filen. Öppna den andra filen med scriptsteget Öppna fil innan du utför scriptet i den filen om du vill att triggern ska aktiveras i en annan fil.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera scripttriggers
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt