Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Rulla fönster
 
Rulla fönster
Användning 
Rullar ett fönster eller en layout vertikalt, eller visar det aktuella fältet.
Se även 
Format 
Rulla fönster [Till början av filen/Till slutet av filen/En sida upp/En sida ner/Till aktuell post]
Tillval 
Till början av filen, Till slutet av filen, En sida upp eller En sida ned om du vill rulla fönstret till början, slutet, upp en sida eller ner en sida.
Till aktuell post visar det aktuella fältet (detsamma som att tabba till ett fält).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget rullar ett fönster upp eller ned, rullar den övre eller nedre delen av en layout eller visar det aktuella fältet.
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor, bläddrar ned till fönstrets underkant och skapar en ny post.
Gå till layout ["Fakturor"]
Rulla fönster [Till slutet av filen]
Ny post/sökpost
Exempel 2 
Utför en sökning, sorterar och bläddrar till fönstrets överkant.
Utför sökning [Spara]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Rulla fönster [Till början av filen]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)