Automatisera uppgifter med scripts > Arbeta med Scripts-menyn
 
Arbeta med Scripts-menyn
En mapp visas som en undermeny i menyn Scripts. FileMaker Pro tilldelar kortkommandon till de första tio scripten.
1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.
2. Gör ändringarna i sektionen för scripts.
 
För att
Gör så här
Lägga till ett script eller en mapp i menyn Scripts
Gör något av följande:
Högerklicka på scriptnamnet eller mappen och välj sedan Inkludera i menyn Scripts.
Markera kryssrutan till vänster om scriptet eller mappen i listan.
Om du vill visa kryssrutor bredvid scriptnamn och mappar i sektionen för scripts, klickar du på Menyknappen Hantera Scripts.
Ställ in det förvalda funktionssättet om du vill visa nya script i Script-menyn. I Scriptfönster (Windows) väljer du menyn Visa > Inställningar och markerar kryssrutan Visa nya scripts i menyn Scripts. I macOS väljer du menyn Visa > Inställningar för Scriptfönster och markerar kryssrutan.
Ta bort ett script eller en mapp från menyn Scripts
Gör något av följande:
Avmarkera kryssrutan till vänster om scriptet eller mappen i listan.
Högerklicka på scriptnamnet eller mappen och välj sedan Uteslut från menyn Scripts.
Sortera scripts eller mappar i menyn Scripts
Dra scriptnamnet eller mappen till önskad plats.
Lägg till en avgränsare mellan script- och mappnamn
Markera det scriptnamn eller den mapp ovanför där du vill placera avgränsaren. Klicka på Knappen Ny avgränsare. En avgränsare visas även i menyn Scripts.
Relaterade avsnitt 
Skapa och redigera script
Hantera scripts med hjälp av mappar
Kopiera och klistra in script