Skapa en lösning > Om hur du konfigurerar containerfält > Hantera prestanda med miniatyrer
 
Hantera prestanda med miniatyrer
För snabbare återgivning av bilder i containerfält genereras bildminiatyrer som cachelagras i minnet som standard i FileMaker Pro.
Dina containerdata kan bäddas in i fältet, eller lagras externt. I FileMaker Pro krypteras miniatyrer som är säkert lagrade och som är inbäddade.
Du behöver fullständig behörighet om du ska ange alternativ för miniatyrer.
Så här anger du alternativ för miniatyrer:
1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Container.
2. Klicka på fliken Miniatyrer.
3. Markera eller avmarkera Generera och lagra bildminiatyrer.
Det här tillvalet är markerat som standard. Om du avmarkerar alternativet går du vidare till steg 5.
4. Välj lagringsalternativ för bildminiatyrer.
 
Om du vill använda
Gör så här
Tillfällig lagring
Välj Tillfällig lagring (standardinställningen).
Vid tillfällig lagring cachelagras material endast i minnet. Varje gång databasfilen stängs töms den tillfälliga lagringen.
Permanent lagring
Välj Permanent lagring.
Permanent lagring cachelagrar både i minnet och på enheten. Den del av cachelagringen som sparas på enheten finns kvar även när databasfilen stängs.
5. Klicka på OK.
Kommentar 
Om skapandet av miniatyrer för tillfällig lagring sänker dina prestanda, ändrar du inställningen till permanent lagring.